• Visa

Kancelaria świadczy wyspecjalizowaną pomoc prawną na rzecz osób prawnych oraz osób fizycznych w szerokim zakresie spraw związanych z imigracją do USA i uzyskiwaniem obywatelstwa USA. Celem kancelarii jest skuteczna i kompetentna pomoc klientom w osiąganiu ich zamiarów imigracyjnych.

Danka nie żałuje czasu na wnikliwe wysłuchanie klienta, analizę potrzeb i wybór najskuteczniejszej strategii prawnej dla danej sytuacji imigracyjnej. Uczciwie informuje o dostępnych opcjach prawnych. Reprezentuje klientów chcących uzyskać “zieloną kartę” aby pozostać w USA na stałe, oraz klientów chcących tymczasowo odwiedzić, studiować lub pracować w Stanach Zjednoczonych.  Kancelaria Danuty Villarreal, Law Office of Danuta Villarreal, PLLC, cieszy się osiągnięciami w skutecznej reprezentacji klientów w sprawach imigracyjnych oraz dotyczących uzyskania obywatelstwa USA.

Prawo imigracyjne jest skomplikowane, ulegające częstym zmianom, dlatego stanowczo poleca się konsultację z doświadczonym prawnikiem imigracyjnym.

Zakres niektórych usług Kancelarii Prawnej Danuty Villarreal (przykłady):

 Przedsiębiorcy, pracodawcy i pracownicy

 • Wizy tymczasowe (nieimigracyjne):
 • B-1 (Wiza służbowa)
 • H-1B (Wiza pracownicza)
 • L (Wiza dla pracowników oddelegowanych do oddziału firmy)
 • E (Wiza dla przedsiębiorców)
 • O (Wiza dla osób o wyjątkowych osiągnięciach w dziedzinie nauki, sztuki,edukacji, biznesu lub sportu)
 • P (Wiza dla sportowców, artystów, wykonawców estradowych)
 • R (Wiza dla pracownikow instytucji religijnych)
 • TN (Wiza dla kadry wykwalifikowanej krajów NAFTA:  Meksyk i Kanada)

Wizy imigracyjne (pobyt stały):

 • Podania o zatwierdzenie oferty pracy dla obcokrajowca przez Departament Pracy USA (PERM)
 • Podania I-140 o zatwierdzenie pracownika z zagranicy
 • Petycje własne osób posiadających wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, sztuki, edukacji, lub biznesu
 • Podania o pobyt stały w interesie narodowym USA (National Interest Waiver)

Obywatelstwo:

 • Podania o obywatelstwo
 • Podania o zaświadczenie o obywatelstwie
 • Obywatelstwo nabyte przy urodzeniu poza granicami USA lub przez nadanie obywatelstwa rodzicom
 • Sprawy paszportowe

Rodzina:

 • Podania o wizy narzeczeńskie
 • Podania o imigrację rodzinną poprzez proces konsularny lub zmianę statusu na pobyt stały w USA
 • Uchylenie niedopuszczalności wjazdu do USA (“waivers of inadmissibility” oraz “provisional waivers”)

Sprawy o podstawach humanitarnych i ofiary niektórych przestępstw w USA:

 • Akcja wykonawcza Prezydenta Obamy na rzecz uczniów, studentów oraz absolwentów szkól w USA (DACA)
 • Status czasowo chroniony (TPS)
 • VAWA (Ustawa o Przemocy Wobec Kobiet) dla współmałżonków, dzieci i rodziców maltretowanych fizycznie lub psychicznie
 • Wizy “U” dla ofiar przestępstw na terenie USA
 • Wizy “T” dla ofiar handlu ludźmi
 • Azyl polityczny
 • Status specjalny dla opuszczonych, wykorzystywanych lub zaniedbanych dzieci

 Podania o kaucje imigracyjne oraz obrona przed deportacją:

 • Postepowanie w sprawie kaucji imigracyjnej
 • Prośby o warunkowe zwolnienie za kaucją
 • Dyskrecja prokuratorska
 • Obrona przed deportacją

Usługi konsultingowe dla adwokatów:

 • Analiza wpływu wyroków karnych na status imigracyjny
 • Analiza wpływu rozwodu/spraw rodzinnych na status imigracyjny
 • Analiza opcji formacji firm dla spełnienia wymogów wizy biznesowej lub pracowniczej

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.  Prosimy telefonicznie ustalić termin konsultacji lub uzgodnić inną formę pomocy ze strony Kancelarii Prawnej Danuty Villarreal. Przyjmujemy klientów z Houston i okolicy, z całych Stanów Zjednoczonych i z zagranicy.