• resources

Ogólnie

Urząd Imigracyjny

Departament Stanu

Administracja Bezpieczeństwa Transportu (”Transportation Security Administration”)

Urząd Celny i Służby Graniczne

akład Ubezpieczeń Społecznych USA (Social Security Administration)

Prawo Jazdy w Teksasie

ICE (Immigration and Customs Enforcement)